Login
Main menu

Az egészségügy
nemzeti ügy!

 

Szavazás a fertőtlenítőről Belépési nyilatkozat

A ReSzaSz szakszervezetként 

A szakszervezet célja a munkavállalók jogainak és érdekeinek képviselete és védelme minden, törvény adta érdekképviseleti és érdekvédelmi eszköz által.

A ReSzaSz céljai 

A minőségi és biztonságos betegellátás. Az uniós átlaghoz igazodó tisztes bér- és munkakörülmények kiharcolása az egészségügyben dolgozóknak. Egy élhető, fenntartható, hálapénz-mentes egészségügy kialakítása Magyarországon, amelyben méltóságban és biztonságban lehet gyógyulni, tisztességben gyógyítani, oktatni és okulni.

A ReSzaSz ezért küzd

A ReSzaSz küzd az egészségügyben dolgozók itthon tartásáért és a versenyképes orvosképzésért, mindebben szolidaritást vállalva a többi egészségügyben dolgozóval. A szakszervezet közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független.


Ha egy emberközpontú, hálapénz és korrupciómentes egészségügyet szeretnél, amiben méltóságban lehet gyógyulni és gyógyítani,
akkor csatlakozz és/vagy támogass minket: OTP 1174800721162118 HUF, közlemény: TÁMOGATÁS

Dr. Trócsányi László Miniszter Úr részére
Budapest, 2017. február 12.
Igazságügyi Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.  

 

Tárgy: tájékoztatás kérése az előre nem követelt, utólag elfogadott orvosi hálapénz büntetőjogi megítéléséről 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

Alulírott dr. Dénes Tamás, mint a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének (a továbbiakban: ReSZaSZ) elnöke az ügyben fordulok a Tisztelt Miniszter Úrhoz, hogy tájékoztatást kérjek az előre nem követelt, azonban utólag elfogadott orvosi hálapénz (a továbbiakban: hálapénz) büntetőjogi megítéléséről.

 

 

2013. július 1-jén hatályba lépett a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.), amelynek 291. § (1) bekezdése már nem tartalmazza a „kötelezettsége megszegéséért” fordulatot.

 

„291. § (1) Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében végzett tevékenységével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 

Mindezek eredményeképpen azt a következtetést lehet levonni, hogy a hálapénz utólagos elfogadása is megvalósítja a fentebb idézett rendelkezést, mivel már a tényállásnak nem szükséges feltétele a kötelezettségszegés. 

 

Továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 52. § (2) bekezdése a következőket rögzíti:

 

“52. § (2) A munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki”. 

 

Így a fentebb idézett tiltó rendelkezésből, valamint a gyakorlatból az állapítható meg, hogy a munkáltató előzetes engedélyével jogszerűen lehet harmadik személytől díjazást elfogadni. Ezen értelmezést segíti elő az Mt. indoklása is, amely szerint az Mt. 52. § (2) bekezdésének rendelkezése a borravaló és a hálapénz jogi helyzetét hivatott rendezni. 

 

2014-ben, mint a Magyar Rezidens Szövetség elnöke a fentebb bemutatott jogszabályi ellentét feloldása érdekében - Dr. Gellér Balázs Ügyvéd Úr közreműködésével - a Legfőbb Ügyészhez, Dr. Polt Péter Úrhoz fordultam.

A Legfőbb Ügyész Úr válaszában arra a következtetésre jutott, hogy „a tényállás jelenlegi megfogalmazása – miután az a felelősség kérdésében egymással ellentétes értelmezéseknek ad teret – nyilvánvalóan sérti a jogbiztonság követelményét”. Ezt követően a híradások révén azt tudtam meg, hogy a Legfőbb Ügyész Úr jogszabály-módosítást kezdeményezett az egykori Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál annak érdekében, hogy ez a jogszabályi ellentét feloldásra kerüljön és a jogbiztonság helyre álljon. Azonban a tudomásom szerint ezzel kapcsolatosan már körülbelül 2,5 éve nem történt semmilyen előre lépés. 

 

Mindezek értelmében kérem a Tisztelt Miniszter Úr szíves tájékoztatását az ez idő alatt végbement jogszabály-módosítási lépésekről. Így kérem a lentebb megfogalmazott kérdéseim minél hamarabbi megválaszolását: 

 

1. Azt követően, hogy 2014-ben a Legfőbb Ügyész Úr jogszabály-módosítást kezdeményezett, milyen lépéseket tett az Igazságügyi Minisztérium a jogi helyzetrendezése érdekében?
2. Milyen érdekképviseleti szervek vettek vagy vesznek részt a jogszabály-módosítási javaslat előkészítésében?
3. Mikorra várható a Minisztérium által előkészített jogszabály-módosítási javaslat elkészítése, valamint az mikor kerül az Országgyűlés elé előterjesztésre?
4. Miniszter Úr álláspontja szerint mikorra várható a hálapénz minden formájának
A. de iure, valamint
B. de facto 

​történő teljes tiltása?

 

Tekintettel arra, hogy a hálapénz rendszer megsemmisítésében a jogalkotás mellett atársadalmi konszenzus is elengedhetetlen, kérem a Miniszter Úr szíves megértését arra vonatkozóan is, hogy a jelen levelet és a válaszlevelét a sajtó segítségével a közvélemény tudomására hozza a ReSZaSZ.

 

Tisztelettel a ReSzaSz elnöksége nevében:

 

Dr. Dénes Tamás
Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének
elnöke
1125 Budapest Szarvas Gábor út 9/B
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36/70/379-3810

Kapcsolat

  • Cím: 1125 Bp., Szarvas Gábor út 9/b
  • Telefonszám: +36703793810
  • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Facebook: Emberi konzultáció
  • Youtube: ReSzaSz videók