RESZASZ.HU - Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete

Tájékoztatni szeretnénk a sajtót, és általa Magyarország lakosságát, hogy a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete (ReSzaSz) prioritásként kezeli az élhető, fenntartható és a betegbiztonságot garantálni tudó egészségügy megteremtéséhez szükséges finanszírozási feltételek megvitatását.

Mint az közismert, Magyarország a bruttó hazai termékéhez (GDP-hez) viszonyítva csak igen kis összeget (kb. a GDP 4%-ának megfelelőt) fordít államilag finanszírozott egészségügyi kiadásokra, messze elmaradva ezzel nemcsak az Európai Unió, hanem még a közép-európai régió hozzánk hasonló országainak, a Visegrádi Négyek (V4-ek) átlagától is (kb 6,5%). Utóbbiak tekintetében ez a lemaradás immáron több mint 2,5%, azaz a V4-ek GDP-jüknek közel 2,5%-kal nagyobb hányadát költik egészségügyi közkiadásokra, mint Magyarország.

Ez a különbség nagy részben magyarázza országunk egészségügyének romló helyzetét, melyben mindennapi gondot jelent a biztonságos betegellátás megteremtése és az egészségügyben dolgozók itthon tartása.

Ebből kifolyólag a ReSzaSz hamarosan aláírásgyűjtő kampányt indít „Az egészségügy Nemzeti Ügy!” címmel mind online, mind írott formában, melyben az alábbi kérdésben várjuk válaszukat:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a minőségi betegellátás, a betegbiztonság kialakítása, és a korrupció nélküli egészségügy megteremtése érdekében a mindenkori magyar kormány Nemzeti Ügyként kezelje az egészségügyet, és ennek részeként az egészségügyre fordított közkiadásokat a bruttó hazai termék (GDP) minimum 2 százalékával emelje 3 éven belül?

Kérdésünk engedélyeztetése jelenleg folyamatban van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Célunk, hogy támogatásukat megszerezvén javaslatunkat továbbítsuk Magyarország Kormánya felé. Bízunk benne, hogy kellően nagy társadalmi támogatottság esetén Magyarország Kormánya az egészségügyet is Nemzeti Ügynek fogja tekinteni, és kérdésünkben megfogalmazott kérésünknek a következő évek költségvetéseiben eleget tesz.

Támogatásukat köszönve:
Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete

Magyarország, 2016. február 10.

Rezidens és Szakorvos Szakszervezet, 2016.