Login
Main menu

Az egészségügy
nemzeti ügy!

 

Petíció az egészségügyért Belépési nyilatkozat

A ReSzaSz szakszervezetként 

A szakszervezet célja a munkavállalók jogainak és érdekeinek képviselete és védelme minden, törvény adta érdekképviseleti és érdekvédelmi eszköz által.

A ReSzaSz céljai 

A minőségi és biztonságos betegellátás. Az uniós átlaghoz igazodó tisztes bér- és munkakörülmények kiharcolása az egészségügyben dolgozóknak. Egy élhető, fenntartható, hálapénz-mentes egészségügy kialakítása Magyarországon, amelyben méltóságban és biztonságban lehet gyógyulni, tisztességben gyógyítani, oktatni és okulni.

A ReSzaSz ezért küzd

A ReSzaSz küzd az egészségügyben dolgozók itthon tartásáért és a versenyképes orvosképzésért, mindebben szolidaritást vállalva a többi egészségügyben dolgozóval. A szakszervezet közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független.


Ha egy emberközpontú, hálapénz és korrupciómentes egészségügyet szeretnél, amiben méltóságban lehet gyógyulni és gyógyítani,
akkor csatlakozz és/vagy támogass minket: OTP 1174800721162118 HUF, közlemény: TÁMOGATÁS

Szinapszis Saját Tanulmány: Hálapénz kutatás 2017

 

Hálapénzrendszer-felmérés - Sajtóanyag

A szakszervezet üdvözli a nőgyógyász hálapénz miatti eltiltását - Máté-Horváth Nóra TV2 Mokka

 2 évre felfüggesztette a  Magyar Orvosi Kamara azt a veszprémi orvost, aki 150 ezer forint hálapénzt kért a betegeitől. 

A ReSzaSz maximálisan örül a MOK döntésének, miszerint a hivatásától eltiltja ezt  kollégát, amellyel példát statuál. Ez az kolléga a hivatását már rég nem gyakorolta abból a szempontból, hogy célja elsőroban nem a betegek segítésére irányult, csak a gazdagodás vezérelte.


 

 

Sajtómeghívó - Időpontváltozás

                             

 

IDŐPONTVÁLTOZÁS

 

Mivel a ReSzaSz a magyar alapellátást kiemelten fontos ügyként kezeli, a Svájci Modellprogram azonos időre tervezett sajtónyilvános konferenciájára való tekintettel a 2017.02.22-re tervezett sajtótájékoztatónkat elhalasztjuk.

Bár véleményünk szerint a hálapénzrendszer a mai magyar egészségügy egyik legnagyobb problémája, nem mehetünk el amellett, hogy az alapellátás nagyon komoly krízisben van. A ReSzaSz korábban már több alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben nem történik minél előbb konstruktív szakmai beavatkozás és alapellátási reform, akkor 10 év múlva 4 millió magyar állampolgárnak nem lesz megfelelő alapellátása.

Teret hagyva kollégáinknak és támogatva ügyüket, a hálapénzrendszerrel kapcsolatos, Szinapszis Kft-vel közös sajtótájékoztatónkat 2017.02.28-án tartjuk meg.

Budapest, 2017. február 20.

Tisztelettel:

ReSzaSz Elnökség és Szinapszis Kft

 

Levél Trócsányi László Miniszter Úr részére

Dr. Trócsányi László Miniszter Úr részére

Budapest, 2017. február 12.

Igazságügyi Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 

 

Tárgy: tájékoztatás kéréseaz előre nem követelt, utólag elfogadott orvosi hálapénz büntetőjogi megítéléséről

Tisztelt Miniszter Úr!

Alulírott dr. Dénes Tamás, mint a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének (a továbbiakban: ReSZaSZ) elnöke az ügyben fordulok a Tisztelt Miniszter Úrhoz, hogy tájékoztatást kérjek az előre nem követelt, azonban utólag elfogadott orvosi hálapénz (a továbbiakban: hálapénz) büntetőjogi megítéléséről.

2013. július 1-jén hatályba lépett a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.), amelynek 291. § (1) bekezdése már nem tartalmazza a „kötelezettsége megszegéséért” fordulatot.

„291. § (1) Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében végzett tevékenységével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Mindezek eredményeképpen azt a következtetést lehet levonni, hogy a hálapénz utólagos elfogadása is megvalósítja a fentebb idézett rendelkezést, mivel már a tényállásnak nem szükséges feltétela kötelezettségszegés

Továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 52. § (2) bekezdése a következőket rögzíti:

52. § (2) A munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki”

Így a fentebb idézett tiltó rendelkezésből, valamint a gyakorlatból az állapítható meg, hogy a munkáltató előzetes engedélyével jogszerűen lehet harmadik személytől díjazást elfogadni. Ezen értelmezést segíti elő az Mt. indoklása is, amely szerint az Mt. 52. § (2) bekezdésének rendelkezése a borravaló és a hálapénz jogi helyzetét hivatott rendezni. 

2014-ben, mint a Magyar Rezidens Szövetség elnöke a fentebb bemutatott jogszabályi ellentét feloldása érdekében - Dr. Gellér Balázs Ügyvéd Úr közreműködésével - a Legfőbb Ügyészhez, Dr. Polt Péter Úrhoz fordultam.

A Legfőbb Ügyész Úr válaszában arra a következtetésre jutott, hogy „a tényállás jelenlegi megfogalmazása – miután az a felelősség kérdésében egymással ellentétes értelmezéseknek ad teret – nyilvánvalóan sérti a jogbiztonság követelményét”. Ezt követően a híradások révén azt tudtam meg, hogy a Legfőbb Ügyész Úr jogszabály-módosítást kezdeményezett az egykori Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál annak érdekében, hogy ez a jogszabályi ellentét feloldásra kerüljön és a jogbiztonság helyre álljon. Azonban a tudomásom szerint ezzel kapcsolatosan már körülbelül 2,5 éve nem történt semmilyen előre lépés. 

Mindezek értelmében kérem a Tisztelt Miniszter Úr szíves tájékoztatásátaz ez idő alatt végbementjogszabály-módosítási lépésekről. Így kérem a lentebb megfogalmazott kérdéseim minél hamarabbimegválaszolását

1. Azt követően, hogy 2014-ben a Legfőbb Ügyész Úr jogszabály-módosítást kezdeményezett, milyen lépéseket tett az Igazságügyi Minisztérium jogi helyzetrendezése érdekében?
2. Milyen érdekképviseleti szervek vettek vagy vesznek részt a jogszabály-módosítási javaslat előkészítésében?
3. Mikorra várható a Minisztérium által előkészített jogszabály-módosítási javaslat elkészítése, valamint az mikor kerül az Országgyűlés elé előterjesztésre?
4. Miniszter Úr álláspontja szerint mikorra várható a hálapénz minden formájának
A. de iure, valamint
B. de facto 

történő teljes tiltása?

Tekintettel arra, hogy a hálapénz rendszer megsemmisítésében a jogalkotás mellett atársadalmi konszenzus is elengedhetetlen, kérem a Miniszter Úr szíves megértését arra vonatkozóan is, hogy a jelen levelet és a válaszlevelét a sajtó segítségével a közvélemény tudomására hozza a ReSZaSZ.

Tisztelettel a ReSzaSz elnöksége nevében:

Dr. Dénes Tamás

Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének

elnöke

1125 Budapest Szarvas Gábor út 9/B

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36/70/379-3810

Nem bíznak az Orvosi Kamarában az egészségügyi dolgozók? - Máté-Horváth Nóra a TV2 Mokkában

 A betegbiztonság rovárására mehet az orvoshiány a sürgősségi osztályokon. A MOK 2017. január  25-én nyilvánosságra hozott levele rejtett és látható problémákat is megjelenít.

 Ilyenek a leterhelt személyzet és az órákon át tartó várakozások, amelyet akár betegként, akár  hozzátartozóként tapasztalhatunk. Orvosi oldalról megjelenik a végeláthatatlan terhelés, ami  sokszor elviselhetetlen mértéket ölt. A legfőbb probléma a humánerőforrás krízise, többek között a mentőszolgálat,  az  intenzív osztály és a sürgősségi betegellátás terén, amely lassanként összeroppantja a rednszert.  Az  akut ellátás a legfontosabb, bizonyos esetekben azonnal kell cselekedni, vagy innen továbbirányítani a betegeket. 

A szakma válasza erre a levélre vegyes: a sürgősségi betegellátás dolgozói közül sokan kételkedve fogadják, nem érzik, hogy a MOK értük cselekszik, inkább mögöttes szándékot sejtenek a levél mögött.

Bővebben...

Felmérés a hálapénzrendszerről

Kedves Kollégák!

Kérjük, szánjatok kb. 15 percet az alábbi linken található, a hálapénzrendszerrel kapcsolatos kérdőív kitöltésére. A konstruktív vita alapvető szabálya: ha nem veszel részt benne, akkor a véleményed kimarad.

http://kerdoiv.szinapszis.hu/vxdb/?m=SZ170108&urlimport=1&QUESTLIST=SOURCE&SOURCE=2

A ReSzaSz szeretne a gyakorlatban is működő válaszokat adni a hálapénzrednszer problémájára. 

Véleményed fontos számunkra! (a kérdőív linkje más úton is eljuthat hozzád; a rendszer az első kitöltést fogja figyelembe venni)

Kitöltési határidő: 2017.01.22 – 23:59.

A ReSzaSz elnöksége nevében,
dr. Dénes Tamás.

Sajtóközlemény - gyógyítás, gyógyulás és orvosképzés a hálapénz árnyékában

 

Legutóbb bűnösnek talált a bíróság egy orvost, aki tevékenysége során pénzt kért és várt el kiszolgáltatott betegeitől. Jogerősen elítélték tíz rendbeli üzletszerű vesztegetés vádjával és kirótták rá a bíróság által méltányosnak ítélt büntetést, de foglalkozásától nem tiltották el. Az indok gyakorlatilag az volt, hogy tevékenysége pótolhatatlan a mai magyar egészségügyben.

Jelen közleménynek nem tárgya, nem célja a független bíróság ítéletének kommentálása.

Jelen közlemény célja és tárgya az, hogy elmagyarázzuk a közvéleménynek, hogy mit jelent számukra az, hogy egy bűnös és jogerősen elítélt orvost Magyarországon nem lehet eltiltani az orvoslás gyakorlásától.

A fenti ítélet indoklása két fontos dologra hívja fel a figyelmet:

Bővebben...

Nyílt levél a MOK Etikai Kollégiumának

 

NYÍLT LEVÉL

Prof. Dr Wittman István
A Magyar Orvosi Kamara
etikai kollégiumának elnöke részére

Tárgy: Felkérés hivatalos állásfoglalásra

Tisztelt Elnök Úr!

A napokban nagy sajtóvisszhang követte egy jelenleg is praktizáló kollégánk, a Csolnoky Ferenc Veszprém Megyei Kórház egy onkológus-nőgyógyász specialistájának perét, melynek tárgya a hivatás gyakorlásával kapcsolatban áll.

Tekintettel arra, hogy a jogerős ítélet kapcsán a sajtóban súlyos, a hivatás tisztaságát, hitelességét és a betegek bizalmát megrendítő állítások jelentek meg, felkérjük, hogy a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnökeként adjon ki hivatalos közleményt a kamara etikai bizottságának állásfoglalásáról, és az etikai vizsgálat eredményéről.

Amennyiben a vizsgálat még nem indult meg, arra kérjük, hogy rendelje el ennek megindítását.

Bővebben...

Jótékonysági Maciakció december 12-18. között

Kedves Barátaink!

A ReSzaSz támogatja és egyben figyelmetekbe ajánlja az alábbi akciót. Leellenőrzött szervezet, mi is garanciát vállalunk azért, hogy az adományotok jó helyre megy. 
Bankszámlaszám: 11991102-02121064 

 

A Round Table Hungary budapesti asztalai idén karácsonykor is megszervezik a már ismert adománygyűjtő rendezvényüket, a Maciakciót 2016.december 12-18 között, a megszokott helyszínen, az Aréna Plaza földszintjén.

A jótékonyság ez úttal is kettős segítséget jelent.

Ebben az évben a János Kórház Gyermeksebészeti és Traumatológiai Osztály számára gyűjtünk adományt, és reméljük a befolyt összegből speciális kerekes betegágyakat adhatunk majd át. Ezek az ágyak kényelmesek, biztonságosak, hevederekkel rendelkeznek, a sérült mozgatásakor nem rázkódnak, valamint vidám állat- mesefigurák vannak rajtuk.

Bővebben...

A bérrendezés hatására rosszabbul jártak a fiatal szakorvosok - Dénes Tamás az ATV-ben

A bérrendezés hatására rosszabbul jártak a fiatal szakorvosok, mint a támogatással.A bérfejlesztéssel párhuzamosan megszüntették a fiatal szakorvosok támogatását. A támogatás összege nettó 100.000 Ft, ezzel szemben a bérfejlesztés kb. 65-70.000 nettó Ft. Így a szakorvosok 35-40.000 Ft összeggel kevesebb pénzt vihetnek haza, a béremelés után. Szaktárca irányába jelezte a ReSzaSz a problémát, amelyre magas szinten válaszoltak: kancelláriaminiszter jelentette be, hogy ezen kérdés rendezése szükséges.

 

Az a válasz érkezett, hogy a szakorvos választhat a támogatás és a béremelés közül.Érdemben ezzel kapcsolatban nem tudtunk tárgyalni, így nyílt levélben jeleztük aggályainkat a kormányrendelettel kapcsolatban. Nem értettük, hogy mik közül kell választani. Valamint problémát jelent az is, hogy az orvosokhoz nem jut el időben az információ a lejelentési kötelezettségről.

 

Bővebben...

Kapcsolat

  • Cím: 1125 Bp., Szarvas Gábor út 9/b
  • Telefonszám: +36703793810
  • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Facebook: Emberi konzultáció
  • Youtube: ReSzaSz videók